Jak správně zaměřit okna?

Plánujete-li rekonstrukci oken, či pořízení nových oken pro novostavbu, je nutné naměřit přesné hodnoty, na základě kterých se konečná velikost oken zvolí. Rádi vás na vyžádání osobně navštívíme a okna vám sami změříme – pokud se však tento krok rozhodnete absolvovat sami, řiďte se prosím následujícím návodem.

Zajímají nás tyto konkrétní údaje:

Šířka okna

se měří z vnější strany. Jedná se o vzdálenost levého a pravého ostění (boků zděného okenního výklenku) od cihly k cihle. Pokud se jedná o novostavbu a cihly doposud nejsou omítnuté, máme měření jednoduché – změříme rozchod a od každé strany odečteme cca 15 mm. V případě plánované výměny již stávajících oken domu změříme nejprve vzdálenost boků a posléze připočteme zpravidla 5-10 milimetrů kvůli zapuštění oken za ostění. Pro naprostou jistotu je ideální na malém kousku kraje omítku odkrýt a zjistit skutečnou hloubku, případně zkontrolovat sílu omítky u kraje venkovního parapetu. Okna musí být částečně zapuštěná a zároveň musí zůstat prostor pro ukotvení a připojovací svár.

Pokud například mezi ostěním novostavby naměříme 1500 mm, odečteme cca 30 mm a výsledná šířka námi požadovaného okna bude 1470 mm (1500 – 15 – 15).

Pokud při rekonstrukci naměříme mezi ostěním 1500 mm a po odkrytí kusu omítky zjistíme, že okna končí na cihle za dalších 25 mm, výsledná šířka okna bude 1520 mm (1500 + 10 + 10).

Výška okna

se měří podobným způsobem, jako šířka. U novostaveb postupujeme opět od cihly k cihle, kvůli vrchnímu kraji odečteme 15 mm a kvůli spodnímu dalších 15 mm plus 30 mm za parapet. Při rekonstrukci měříme výšku od parapetu k vrchnímu ostění. K výsledku připočteme opět část hloubky vrchní omítky, zjištěné ideálně jejím odkrytím na malém místě, řádově 5-10 mm a dalších, řekněme 10 mm dole – parapet neodečítáme.

Pokud například u novostavby naměříme výšku 1000 mm, odečteme celkem 60 mm a výsledná výška bude 940 mm (1000 – 15 – 15 – 30).

Pokud při rekonstrukci naměříme výšku 1000 mm, přičteme 10 mm na vrchní zapuštění a 10 n spodní, tedy 1020 mm (1000 + 10 + 10).

Pozor! Tento postup popisoval měření pro okna BEZ parapetového profilu.

Pro okna s parapetovým profilem platí:

  • Pokud například u novostavby naměříme výšku 1000 mm, odečteme celkem 30 mm a výsledná výška bude 955 mm (1000 – 15 – 15).
  • Pokud při rekonstrukci naměříme výšku 1000 mm, přičteme 10 mm na vrchní zapuštění, 10 mm na spodní a 30 mm na parapet, tedy 1050 mm (1000 + 10 + 10 + 30).

Hloubka venkovního parapetu

se měří od kraje okna ke konci fasády a připočítává se cca 50 mm pro přesah. Pokud bude parapet podložený pod profilem okna, je třeba připočíst dalších 10 mm.

Šířka venkovního parapetu

se měří opět od levého k pravému boku ostění. Pokud se parapet nebude do ostění zapouštět, tuto vzdálenost ponecháme. Pokud se zapouštět bude, připočtěme opět 10 mm na každé straně, stejně, jako tomu bylo u šířky okna.

Hloubka vnitřního parapetu

se měří od kraje okna ke konci vnitřní zdi a připočítává se cca 30 mm pro vnitřní přesah. Pokud bude parapet pod profilem, opět je třeba připočíst dalších 10 mm na zapuštění.

Šířka vnitřního parapetu

se měří opět od levé k pravé stěně. Pokud se parapet nebude do ostění zapouštět, tuto vzdálenost ponecháme. Pokud se zapouštět bude, připočtěme opět 10 mm na každé straně, stejně, jako tomu bylo u šířky okna.


Veškeré potřebné údaje pro zapouštění a kotvení oken i parapetů se mohou lišit. Pro naprostou jistotu výběru správných velikostí nechte prosím vše zdarma změřit naším pracovníkem. Chcete-li si domluvit bezplatné zaměření zavolejte na naší zelenou linku 800 185 185.