Jak provádět údržbu oken?

Díky moderním technologiím se stává údržba oken čím dál tím jednodušší a nenáročnější, nicméně péči vyžadují stále.

Častěji vyžadované úkony spojené s novými okny jsou minimální – kvůli novým, mnohem kvalitněji těsnícím oknům je třeba dodržovat pravidelné větrání, které zajistí jak přísun čerstvého vzduchu, tak snížení vlhkosti vzduchu, která může mít za následky rosení oken, obzvláště v chladných měsících. Nejedná se o známku nízké kvality, právě naopak.

Vedle pravidelného větrání, které je ideální provádět třikrát denně, je na místě okna pravidelně otírat a zbavovat nečistot. Rámy v žádném případě nečistěte ostrými předměty, ani hrubými čisticími prostředky a prostředky na bázi organických rozpouštědel. Volte jemné hadříky a běžné domácí čisticí prostředky ředěné vodou, v ideálním případě prostředky k tomu přímo určené.

Pokud rámy zůstaly znečištěné po dokončovacích zednických pracích, čistěte je opatrně za pomoci velkého množství vody. Vnitřní kovové části posléze s otevřeným křídlem čistěte suchým štětcem a nečistoty odsávejte vysavačem.

Pro zajištění maximální funkčnosti a dlouhé životnosti je třeba alespoň jednou ročně provést následující úkony:

  • kontrola mechanických dílů okna, jejich suché očištění a promazání kapkou oleje (nejčastěji je doporučován olej na šicí stroje)
  • kontrola a pročištění kanálků pro odvod vlhkosti
  • kontrola namáhaného těsnění mezi rámem okna a jeho křídlem

Věnujte svým oknům pozornost a budou pro vás investicí na celý život.